Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Ogłoszenie o wyborze oferty na "skład i druk komputerowy materiałów na potrzeby IERiGŻ-PIB"

2017-10-25

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "skład i druk komputerowy materiałów na potrzeby IERiGŻ-PIB".

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1599), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, została wybrana oferta firmy:

Zapol Sobczyk Spółka Jawna
Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin
cena brutto  273 526,80 zł

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 96,97 obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ.

Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty, a także przyznaną punktację ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr
Oferty

 Nazwa i adres
Wykonawcy

Otrzymana liczba
punktów
w kryterium cena

Otrzymana liczba punktów
w kryterium jakość

Ogółem otrzymana
liczba punktów

1

Pracownia C&C
Sp. z o. o.
ul. Porannej Bryzy
03-284 Warszawa

 

Oferta odrzucona

2

Zapol Sobczyk
Spółka Jawna
Al. Piastów 42
71-062 Szczecin

 

70,00

 

26,97

 

96,97

3

Expol
P. Rybiński, J. Dąbek
Spółka Jawna
ul. Brzeska 4
87-800 Włocławek

 

61,38

 

28,22

 

89,60

Liczba ofert złożonych: 3
Liczba ofert odrzuconych: 1
Liczba wykonawców wykluczonych: 0

Jednocześnie działając zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że odrzucił ofertę firmy:

1) Pracownia C&C Sp. z o. o.  ul. Porannej Bryzy, 03-284 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający w pkt 7.1g. SIWZ żądał złożenia następujących publikacji:

W celu potwierdzenia spełnienia kryterium jakościowego, wraz z ofertą Wykonawca złoży:

  • 2 różne publikacje w formacie B5

- drukowane na papierze offset 80 g/m2, techniką offsetową lub cyfrową

- objętość min. 130 stron

- okładka 4+0, karton okładkowy 250-300 g/m2

- oprawa grzbietowa klejona

- okładka laminowana jednostronnie (błysk lub mat)

- w środku wydruki kolorowe (wykresy, ilustracje)

  • 2 różne publikacje w formacie A4

- drukowane na papierze offset 80 g/m2, techniką offsetową lub cyfrową

- objętość  min 60 stron

- okładka kolor, karton okładkowy 220-250 g/m2

- oprawa grzbietowa szyta

- okładka laminowana jednostronnie (błysk lub mat)

- w środku wydruki kolorowe (wykresy, ilustracje)

  • 2 różne publikacje w formacie A4

- drukowane na papierze offset 80 g/m2, techniką offsetową lub cyfrową

- objętość  min 80 stron

- okładka kolor, karton okładkowy 220-250 g/m2

- oprawa grzbietowa klejona

- okładka laminowana jednostronnie (błysk lub mat)

- w środku wydruki kolorowe (wykresy, ilustracje)

Wykonawca wraz z ofertą złożył publikację w formacie A-4, oprawa grzbietowa szyta -oprawioną w okładkę laminowaną dwustronnie i wydrukowaną na papierze innym niż wymagany przez Zamawiającego.

Uzasadnienie prawne

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z dyspozycją art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp może być zawarta w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane:

  • na tablicy ogłoszeń zamówienia publiczne IERiGŻ-PIB w dniu 04.10.2017 r.
  • na stronie internetowej IERiGŻ-PIB w dniu 04.10.2017 r.
  • w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 04.10.2017 r. nr ogłoszenia 596699-N-2017.
Utworzył
Ewa Sierakowska
2017-10-25
Opublikował
Ewa Sierakowska
2017-10-25
Modyfikacja
Ewa Sierakowska
2017-10-25
Odwiedzin: 2213