Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Informacja z otwarcia ofert i ogłoszenie na "sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów oraz nośników danych na potrzeby IERiGŻ - PIB".

2018-09-20

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 9/18 na „sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów oraz nośników danych na potrzeby IERiGŻ-PIB”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), podaje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.09.2018 r. o godz. 10:15. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi 245 000, 00 zł brutto.

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

Nr. Oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

 Cena oferty brutto

1.

BSF Andrzej Kluz
ul. Żonkilowa 11, 04-775 Warszawa

230 705,81

2.

KNT Sp. z o. o.
ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn

207 259,92

3.

JM DATA Sp. z o. o. Spółka Komandytowa
ul. Trakt Lubelski 233,04-667 Warszawa

218 194,62

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp  i pkt 7. 2 SIWZ Wykonawca obowiązany jest złożyć  w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp:

a) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

b) dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z  innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - jeżeli Wykonawca złożył oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

Ogłoszenie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów oraz nośników danych na potrzeby IERiGŻ - PIB”.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

JM DATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa
cena brutto 218 194,62 zł

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz zawiera najniższą cenę brutto.

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

liczba punktów w kryterium

cena brutto 100%

1

BSF Andrzej Kluz
ul. Żonkilowa 11
04-775 Warszawa

 

94,58

2

KNT Sp. z o. o.
ul. Kajki 3/1
10-546 Olsztyn

 

Oferta odrzucona

3

JM DATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Trakt Lubelski 233
04-667 Warszawa

 

100,00

Liczba ofert złożonych: 3
Liczba ofert odrzuconych: 1
Liczba wykonawców wykluczonych: 0

Lista plików:

Utworzył
Ewa Sierakowska
2018-09-20
Opublikował
Ewa Sierakowska
2018-09-20
Modyfikacja
Ewa Sierakowska
2018-09-27
Odwiedzin: 522