Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Współpraca zagraniczna


Międzynarodowa współpraca IERiGŻ-PIB koncentruje się na integracji badań prowadzonych w Instytucie z europejską i światową przestrzenią badawczą. Integracja ta odnosi się do ustawicznego doskonalenia kadr naukowych oraz uczestnictwa w zespołach badawczych podejmujących problematykę rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich z perspektywy ponadnarodowej.
Współpraca międzynarodowa Instytutu ma różnoraki charakter, od indywidualnej poprzez uczestnictwo zespołów badawczych w realizacji wspólnych badań do koordynacji przedsięwzięć badawczych i sieci naukowej.

Indywidualna współpraca pracowników naukowych ma charakter bezpośredniego uczestnictwa pracowników Instytutu w pracach badawczych jak również bieżącej wymiany informacji naukowej i oceny eksperckiej. Ta forma współpracy przedstawicieli Instytutu obejmuje uczestnictwo w pracach komitetów redakcyjnych czasopism i monografii poświęconych problemom sektora rolno-spożywczego.

W ramach indywidualnej współpracy przedstawiciele Instytutu współpracują z zagranicznymi ośrodkami naukowymi:

 • ALTERRA w Wageningen, Holandia;
 • AMI-Agrarmarkt Informations GmbH (AMI Spółka Informacyjna nt. Rynku Rolnego);
 • ASA w Bonn;
 • Austriackie Towarzystwo Ekonomistów Rolnych (ÖGA);
 • Bałkańskie Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu;
 • Biuro Rolne Ambasady Amerykańskiej;
 • Centre of Sociological Research, Ukraina;
 • Copenhagen University, Kopenhaga;
 • Czech University of Life Sciences Prague, The Faculty of Economis and Management;
 • DG AGRI Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Komisji Europejskiej w Brukseli Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (Christoph Hambloch);
 • Division of Resource Economics Uniwersytetu Humbolta w Berlinie;
 • Econometric Society w Nowym Yorku;
 • ERDN w Warszawie;
 • Europaeischen Eier und Gefluegelverband w Bonn;
 • European Environment Agency of EU;
 • EUROQUALITY w Paryżu;
 • EUROSTAT w Luksemburgu;
 • Gruzińskie Stowarzyszenie Młodych Ekonomistów Rolnych, Gruzja;
 • IAMO - Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe w Halle;
 • INRA - Instytut National De La Recherche Agronomique, Francja;
 • Institute of System Biology and Ecology Czeskiej Akademii Nauk;
 • Institute of Agricultural Economics - Academy of Science w Bukareszcie;
 • Institute of Food and Resource Economics w Copenhagen;
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa MTT w Helsinkach;
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa w Belgradzie;
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa w Pradze;
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa w Sofii;
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa w Wiedniu;
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa, Bułgaria;
 • International Dairy Federation;
 • Kijowski Narodowy Uniwersytet Technologiczny, Ukraina;
 • LEI B.V., Wageningen University & Research Centre;
 • Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO) w Halle;
 • Lithuanian University of Agriculture (LZUU), Litwa;
 • Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdowy;
 • Ministerstwo Rolnictwa i Żywności Republiki Bułgarii;
 • Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy;
 • Ministerstwo Rolnictwa Turcji;
 • Narodowy Instytut Wina i Winorośli "Magarach", Jałta;
 • Narodowy Uniwersytet Technologii Żywności, Kijów;
 • NSC Institute of Agrarian Economy, Ukraina;
 • OECD w Paryżu;
 • Państwowa Akademia Nauk Białorusi i Instytut Nauk Białorusi w Mińsku, Białoruś;
 • Renew - Sources, prywatny instytut badawczy w Rheinbach w Niemczech;
 • Research Institute of Agricultural Economics w Pradze;
 • Society of Dairy Science, Niemcy;
 • Szwajcarskie Towarzystwo Ekonomistów Rolnych (SGA)
 • The Agricultural Research for Development (ARD) Dimension of the European Research Area (ERA);
 • Ukraińska Akademia Nauk Rolniczych, Kijów;
 • University of Agriculture, Litwa;
 • University of Economics, Prague;
 • University of Florence;
 • Uniwersytet Rolniczy w Płowdiw, Bułgaria;
 • Uniwersytet w Debrecen, Węgry;
 • Uniwersytet w Kilonii;
 • Uniwersytet w Tarnopolu, Ukraina;
 • Uniwersytetu w Szeged, Węgry;
 • Uniwesity of Hradec Kralove w Czechach;
 • World Poultry Science Association (WPSA);
 • Wydział Rolny Ambasady Francji;
 • Zentrale Markt und Preisberichtstelle (ZMP) w Bonn, Niemcy;
 • ZMP Zentrale Markt und Preisberichtstelle;
 • ZMP Zentrale Preis-und Berichtstelle GmbH;

Pracownicy IERiGŻ-PIB współpracują z bułgarskimi naukowcami z Uniwersytetu Agronomicznego w Plovdiv oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa w Sofii. Wymiana doświadczeń dotyczy przemian na obszarach wiejskich i w rolnictwie w Polsce oraz w Bułgarii w kontekście problemów i możliwości rozwoju gospodarki wiejskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020. W ramach prowadzonych prac zorganizowano w Bułgarii 7 międzynarodowych konferencji, ostatnia z nich pt. ”Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Bułgarii i Polsce oraz innych krajach europejskich” odbyła się w dniach 18-19  września 2014 r. i zgromadziła ponad 120 przedstawicieli świata nauki, organizacji rolniczyczych, agend rządowych, a także bułgarskich mediów. Konferencję patronatem objął Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Bułgarii Pan Krzysztof Krajewski. Współpracę ramową z ww. instytucjami z ramienia Instytutu koordynuje dr hab. A. Wrzochalska, prof. IERiGŻ-PIB.

Ponadto IERiGŻ-PIB w ramach porozumienia podpisanego w 2011 r., współpracuje z Państwowym Uniwersytetem Technologii Żywności z Kijowa w zakresie wymiany wyników badań oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych. Współpracę koordynuje mgr M. Tereszczuk.

Instytut współpracuje z towarzystwami naukowymi niemieckojęzycznego obszaru UE. Współpraca z Austriackim Towarzystwem Ekonomistów Rolnych (ÖGA) i Szwajcarskim Towarzystwem Ekonomistów Rolnych (SGA) umożliwia wymianę informacji, wyników badań oraz ich prezentację na konferencjach. Ze strony IERiGŻ-PIB współpracę koordynuje dr P. Szajner.

Pracownicy IERiGŻ-PIB współpracują z naukowcami z węgierskiego Research Institute of Agricultural Economics (AKI) w Budapeszcie, wspólnie analizując wiodące procesy decydujące o przemianach strukturalnych w rolnictwie w Polsce i na Węgrzech, wymieniając doświadczenia z okresu dostosowań gospodarki żywnościowej do konkurencji na jednolitym rynku europejskim oraz formułując wnioski na potrzeby kształtowania przyszłej polityki rozwoju wsi i rolnictwa. Obok częstej wymiany kadr, jednym z efektów tej współpracy jest wspólnie przygotowane, obszerne studium porównawcze sektorów żywnościowych Polski i Węgier pt. Structural changes in Polish and Hungarian agriculture since EU accession: lessons learned and implications for the design of future agricultural policies. W opracowaniu poszczególnych zagadnień badawczych udział wzięły mieszane zespoły naukowców z Węgier i Polski. Z ramienia Instytutu w pracach badawczych udział wzięli: mgr Anna Bugała, dr inż. Paweł Chmieliński, dr inż. Zbigniew Floriańczyk, dr inż. Mariusz Hamulczuk, mgr inż. Krzysztof Hryszko, dr inż. Bożena Karwat-Woźniak, mgr Cezary Klimkowski, dr inż. Robert Mroczek, dr Bożena Nosecka, dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko, mgr Danuta Rycombel, dr inż. Piotr Szajner, dr Iwona Szczepaniak, dr inż. Adam Wasilewski, dr Barbara Wieliczko, dr Marek Wigier. Wydawcą książki jest AKI, a wstępem opatrzyli ją Dyrektorzy obydwu placówek: dr István Kapronczai oraz prof. Andrzej Kowalski. Współpracę z AKI z ramienia Instytutu koordynuje dr inż. P. Chmieliński.

IERiGŻ-PIB współpracuje również z Finland Futures Research Centre, University of Turku (Finlandia) w zakresie ewolucji koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Instytut reprezentuje dr K. Prandecki.

Instytut prowadzi współpracę z francuskim Stowarzyszeniem RURAL’EST (http://ruralest.over-blog.com/). W ramach współpracy prowadzimy wymianę doświadczeń w zakresie skuteczności realizacji idei resilence w gospodarstwach rolnych (w kontekście produktywności zrównoważonego rolnictwa). Instytut reprezentują dr Z. Floriańczyk oraz dr M. Wigier.

Przedstawiciel IERiGŻ-PIB, dr G. Dybowski uczestniczy w pracach stowarzyszenia World Poultry Science Association (WPSA) w charakterze eksperta polskiego drobiarstwa, m.in. przy okazji spotkań Grupy Roboczej WPSA ds. Ekonomiki i Marketingu. Pełnił On również funkcję Polish Repporteur for  IEC Annual Market Review na forum Interna-tional Egg Commission w Londynie oraz reprezentował kraj podczas 70 Sesji CCP FAO (Rzym), jako przewodniczący polskiej delegacji.

Od 2002 r. IERiGŻ–PIB koordynuje działalność Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (European Rural Development Network – ERDN, www.erdn.eu), powołanej jako forum wymiany idei i doświadczeń badawczych oraz platforma współpracy polskich i europejskich instytucji naukowo-badawczych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Instytut jest odpowiedzialny za koordynację działalności Sieci, inicjowanie i wspieranie procesu organizacji dorocznej konferencji oraz publikację wyników badań członków sieci w ramach serii wydawniczej ERDN Rural Areas and Development.

W ramach współpracy instytucjonalnej pracownicy Instytutu zasiadają w zespołach redakcyjnych takich czasopism zagranicznych jak: “International Journal of Sustainable  Economies Management”, “Economics of Agriculture”,        „Studies in Agricultural Economics”, “World Development”, “European Countryside”, „Bulgaria Rusticana”.

Ponadto przedstawiciele Instytutu są członkami międzynarodowych organizacji m.in.: European Association of Agricultural Economists (EAAE), International Association of Agricultural Economists (IAAE), Agricultural and Applied Economics Association (AAEA), Econometric Society, American Mathematical Society, Regional Studies Association (RSA), Balkan Scientific Association of Agricultural Economists (BSAAE), International Association for the Study of Common Property (IASCP), European Regional Studies Association (ERSA), Eurasia Business and Economics Society (EBES), CzechRural.cz Research and Study Group (RSG) of European Society of Rural Sociology (ESRS).

 

 

Utworzył
administrator
2011-08-02
Opublikował
administrator
2011-08-02
Modyfikacja
Ewa Sierakowska
2015-04-10
Odwiedzin: 11669