Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Międzynarodowa Konferencja w Jachrance - listopad 2016

2016-11-30

W dniach 23-25 listopada 2016 r. w Jachrance odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Ryzyko w gospodarce żywnościowej - teoria i praktyka". Była to kolejna konferencja zorganizowana w ramach realizowania Programu Wieloletniego 2015-2019 pt. "Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje". Organizatorem Konferencji był Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB.

Zaprezentowane referaty poruszały tematy:

1. Megatrendy i transmisja szoków a ryzyko w sektorze rolno-żywnościowym.
2. Podstawowe problemy zarządzania ryzykiem w sektorze żywnościowym.
3. Mikroekonomiczne podstawy ryzyka w gospodarce żywnościowej.
4. Polityka publiczna, w tym rolna, a zarządzanie ryzykiem.
5. Polaryzacja społeczna a ryzyko stabilności ekonomicznej w rolnictwie.
6. Przemiany strukturalne a zarządzanie ryzykiem.
7. Egzo i endogenne ryzyka innowacyjnego rozwoju sektora rolno-spożywczego.
8. Zagrożenia środowiskowe w procesach rozwoju zrównoważonego.
9. Bioekonomia i gospodarka w cyklu zamkniętym a ryzyko.
10. GMO w rolnictwie - wielopłaszczyznowe zagadnienie szans i zagrożeń.
11. Ryzyko produkcyjne, cenowe i dochodowe dla przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.
12. Czynniki ryzyka i jego ograniczanie na rynkach rolnych obecnie i w przyszłości.
13. Determinanty ryzyka zmienności marż w sektorze rolno-spożywczym.
14. Rodzaje ryzyka i jego wycena w gospodarce żywnościowej.

W konferencji wzięło udział ok. 150 uczestników, wśród nich reprezentanci Instytutów naukowo-badawczych, uczelni wyższych, administracji publicznej, świata polityki, doradztwa rolniczego, sektora bankowego i ubezpieczeniowego, organizacji branżowych oraz praktyki gospodarczej.

Lista polskich instytucji, których przedstawiciele brali udział w konferencji: Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Ambasada Francji, Ambasada Niemiec, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A, Biuro Posła do PE Czesława Siekierskiego, Centralna Biblioteka Rolnicza im. M. Oczapowskiego, Centrum Ekonomiki Rolniczej i Obszarów Wiejskich Sp. z o.o., European Commision DG Agriculture and Rural Development, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy, Instytu Rozowj Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk, Instytu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nowe Życie Gospodarcze, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska Agencja Prasowa, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Stowarzyszenie Agro Biznes Klub, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Zagraniczne instytucje: Austrian Institute of Economic Research, University of Sarajevo, Institute of Agricultural Economics - Sofia, Institute of Agricultural Economics and Information (IAEI) z Czech, Institute of Economics and Social Sciences Estonian University of Life Sciences z Estoni, Lithuanian Institute of Agrarian Economics, University of Lisbon- Instituto Superior de Agronomia, Bucharest University of Economic Studies, Institute of Agricultural Economics of the Romanian Academy, Faculty of Hotel Management and Tourism - Vrnjci Spa - University of Kragujevac, Business School of Novi Sad, University of Novi Sad, Faculty of Economics Subotica, Institute of Agricultural Economics z Serbi, National Agricultural and Food Centre - Research Institute of Agricultural and Food Economics ze Słowacji, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Odessa National Academy of Food Technologies, Hungarian Research Institute for Agricultural Economics (AKI).

Program konferencji

Pierwszy dzień konferencji - 23.XI.2016

Sesja I

Prof. Andrzej Kowalski, Prof. Włodzimierz Rembisz - Kwestia ryzyka cenowego i dochodowego w rolnictwie

Prof. Bernardo Reynolds Pacheco de Carvalho - Problem ryzyka i nietrwałości w sektorze żywnościowym: bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój zrównoważony

Prof. Jacek Kulawik, Dr Joanna Pawłowska-Tyszko, Dr Michał Soliwoda - Podstawowe problemy zarządzania ryzykiem w sektorze żywnościowym

Sesja II 

Prof. Thomas Doucha, PhD Marie Pechrova, MSc Ondrej Choloupka - Prognozy cenowe jako instrument służący zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie i kształtowaniu polityki

Prof. Szczepan Figiel - Bodźce a ryzyko aktywności innowacyjnej w sektorze rolno-żywnościowym. Przesłanki teoretyczne

Prof. Dimitre Nikolov, Prof. Adriana Mihnea, Dr hab. Ivan Boevsky, PhD Petar Borisov, PhD Teodor Radev - Korzyści, szanse, koszty i ryzyko w dostarczaniu dóbr publicznych w rolnictwie: studium przypadku dla środkowo-południowego regionu planowania w Bułgarii

PhD Boris Kuzman, PhD Radivoj Prodanovic, PhD Jonel Subić - Zarządzanie ryzykiem i działanie w warunkach niepewności w gospodarstwie rolnym

Dr Mariusz Hamulczuk - Globalizacja ryzyka cenowego na przykładzie rynku zbóż

Drugi dzień konferencji - 24.XI.2016

Sesja III

Dr hab. F. Sinabell, PhD T. Url, PhD K. Heinschink - Ubezpieczenie marż w rolnictwie w oparciu o wskaźniki - na przykładzie produkcji pszenicy w Austrii

Prof. Irena Kriščiukaitiene, PhD Tomas Baležentis - Ryzyko produkcyjne i cenowe w przypadku upraw roślinnych na Litwie

PhD Bozhidar Ivanov - Transmisja cen w produkcji mleka i przetworów mlecznych w Bułgarii

Dr Danuta Zawadzka - Ryzyko produkcyjne i cenowe na rynku żywca wieprzowego

Prof. Anikó Juhász, Prof. Gábor Kemény, PhD András Molnár, MSc Anna Zubor-Nemes - Znaczenie państwowej polityki w zarządzaniu ryzykiem na przykładzie Węgierskiego Systemu Zarządzania Ryzykiem

Sesja IV

Prof. Wojciech Józwiak, Prof. Wojciech Ziętara, Mgr Zofia Mirkowska - Megatrendy liniowe czy nieliniowe: czy można dziś powiedzieć coś rozsądnego o stanie gospodarki w 2025 roku

Prof. Adriana Mihnea, Dr. Liliana Craciun, PhD Student Andrei Raduţu - Ryzyka produkcyjne, cenowe i dochodowe w przewidywanej nadwyżce bezpośredniej w rolnictwie określane za pomocą modelowania z wykorzystaniem sieci analitycznych

PhD Vasyl D. Zalizko, MSc Andriy Gordiychuk, MSc Aleksandr Matiushok - Metodologia oszacowania efektywności rolnictwa Ukrainy

Dr Cristian Kevorchian, Dr. Camelia Gavrilescu - Podejście do oceny ryzyka w produkcji rolniczej oparte na krajowych modelach przestrzennych

Trzeci dzień konferencji - 25.XI.2016

Sesja V

Dr Iwona Szczepaniak, Dr Łukasz Ambroziak – Ryzyko kursowe a handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Polski

MSc Mirza Uzunović, PhD Aleksandra Nikolić, MSc Alen Mujcinovic - Łagodzenie ryzyka finansowego przez wyważenie pomiędzy orientacją rynkową i ogółem czynników zarządzania jakością: na przykładzie sektora napojów w Bośni i Hercegowinie

PhD Merilin Ratas, PhD Maire Nurmet - Analizy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach rolnych w Estonii

PhD Chrastinová Zuzana, PhD Weldesenbet Tesfu, MSc Masár Ivan - Ryzyko w produkcji rolniczej na Słowacji i sposoby jego zmniejszenia

Mgr Cezary Klimkowski - Dochody gospodarstw rolnych a ryzyko walutowe

Sesja VI 

Prof. Oleksandr Pavlov - Ryzyka związane z rozwojem obszarów wiejskich na Ukrainie

Prof. Józef Zegar, Dr Wioletta Wrzaszcz, Dr Konrad Prandecki - GMO w rolnictwie - wybrane zagrożenia

Prof. Drago Cvijanonivić, PhD Vesna Kocic Vugdelija, PhD Željko Vojinović, PhD Otilija Sedlak - Przedsiębiorczość i ryzyko w małych i średnich gospodarstwach ekologicznych w Serbii

Prof. Mirza Uzunović, PhD Aleksandra Nikolić, MSc Alen Mujcinovic - Efektywne programy certyfikacji jako narzędzie łagodzenia ryzyka marketingowego: studium przypadku - Ekologiczne i tradycyjne etykiety w Bośni i Hercegowinie

Prof. Dr hab. Julia Doitchinova, Assoc. Prof. Dr Hristina Harizanova, Assoc. Prof. Dr Zornitsa Stojanova - Przemiany strukturalne oraz rolno-środowiskowa ocena rolnictwa w Bułgarii

 

MONOGRAFIE POKONFERENCYJNE:

Utworzył
Ewa Sierakowska
2016-11-30
Opublikował
Ewa Sierakowska
2016-11-30
Modyfikacja
Ewa Sierakowska
2017-10-11
Odwiedzin: 16282