Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"
Jesteś tutaj: O Instytucie

O Instytucie


Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB jest samodzielną placówką naukowo-badawczą z 70-letnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem w analizowaniu procesów ekonomiczno-produkcyjnych polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Od utworzenia w 1950 roku funkcjonował pod nazwą Instytut Ekonomiki Rolnej, a po połączeniu w 1983 roku z Instytutem Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego pod nazwą Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Decyzją Rady Ministrów z października 2004 r. uzyskał status państwowego instytutu badawczego i od dnia 1 stycznia 2005 roku nosi nazwę Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB). Kadrę naukową Instytutu stanowi 8 osób z tytułem profesora, 13 doktora habilitowanego, 22 doktorów, 22 asystentów i 2 specjalistów badawczo-technicznych, którzy pracują w 6 zakładach naukowych:

  • Ekonomiki Agrobiznesu i Biogospodarki,  
  • Ekonomiki Gospodarstw Rolnych i Ogrodniczych,
  • Ekonomii i Polityki Rolnej oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
  • Rynków Rolnych i Metod Ilościowych, 
  • Finansów i Zarządzania Ryzykiem, 
  • Rachunkowości Gospodarstw Rolnych.

Badania naukowe prowadzone w IERiGŻ-PIB skoncentrowane są na najważniejszych zagadnieniach dotyczących ekonomicznej, produkcyjnej i społecznej sytuacji polskiej wsi, rolnictwa i szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej. Badania te realizowane są w ramach działalności statutowej oraz krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

Trzecim nurtem działalności Instytutu jest gromadzenie wyników rachunkowości rolnej. Od maja 2004 roku Instytut pełni funkcję Agencji Łącznikowej FADN (Farm Accountancy Data Network), polegającą na zbieraniu w ramach systemu europejskiego danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. System ten jest narzędziem wspomagającym programowanie i realizację Wspólnej Polityki Rolnej w 27 krajach członkowskich UE. Zadaniem Agencji Łącznikowej jest dostarczenie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do sieci FADN oraz krajowych ośrodków decyzyjnych, doradczych, naukowo-badawczych, a także przekazanie ich rolnikom w postaci raportów indywidualnych i porównawczych.

W dorobku naukowym Instytutu ważne miejsce zajmują zbiory oryginalnych i unikalnych danych empirycznych gromadzonych od wielu lat na podstawie badań terenowych. W Zakładzie Rachunkowości Gospodarstw Rolnych w ramach Systemu Rachunkowości Rolnej, a od 2004 roku w ramach Polskiego FADN gromadzone są informacje o wynikach ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych. Prowadzono również co 4 – 5 lat w 76 wsiach w całej Polsce ankietę dotyczącą produkcyjno-społecznej sytuacji gospodarstw rolnych i rodzin wiejskich (ok. 0,2% rodzin wiejskich w Polsce). W IERiGŻ-PIB gromadzone są także dane GUS dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej przemysłu spożywczego, produkcji i cen żywności oraz dane CIHZ o sytuacji w handlu zagranicznym artykułami rolno-żywnościowymi. Dane te stanowią podstawę wielu prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, które powstają na uczelniach całego kraju.

Wyniki badań IERiGŻ-PIB wykorzystywane są w kształtowaniu polityki państwa wobec wsi i rolnictwa. Na zlecenie najważniejszych organów administracji państwowej (Sejm, Senat, URM, Kancelaria Prezydenta, MRiRW, MF, NIK), agend rządowych (ARiMR), sądów i urzędów statystycznych, a także przedsiębiorstw, firm oraz związków producentów i przetwórców, opracowywane są ekspertyzy dotyczące sytuacji w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich. Prace badawcze i eksperckie publikowane są w wydawnictwach własnych Instytutu w seriach: Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy; Studia i Monografie; Analizy Rynkowe, w wydawnictwach innych ośrodków naukowych oraz w czasopismach takich jak: Ekonomista, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Wieś i Rolnictwo. Publikacje powstałe w ramach badań Programu Wieloletniego są udostępniane nieodpłatnie na stronie Instytutu: www.ierigz.waw.pl. Odbiorcami prac naukowych IERiGŻ-PIB jest około 380 instytucji w całym kraju.

Kadra IERiGŻ-PIB rozwija i doskonali metody badawcze współpracując z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz uczestnicząc w międzynarodowych programach badawczych w ramach VI i VII Ramowego Programu Badawczego UE. W ramach współpracy krajowej budowana jest Międzynarodowa Sieć Naukowa Rozwój Obszarów Wiejskich w Europie Środkowo-Wschodniej (ERDN).

IERiGŻ-PIB jest instytucją otwartą na współpracę ze wszystkimi środowiskami naukowymi i gospodarczymi w kraju i za granicą. Doświadczenie i dorobek naukowy Instytutu gwarantują wysoką jakość prac i współpracy. 

Utworzył
administrator
2011-07-03
Opublikował
administrator
2011-07-03
Modyfikacja
Daniel Maniszewski
2022-09-02
Odwiedzin: 312001