Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Specjalista/starszy specjalista/ główny specjalista inżynieryjno-techniczny

2023-10-20

Warszawa, 20.10.2023

Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

poszukuje kandydatów na stanowiska:

specjalista/starszy specjalista/ główny specjalista inżynieryjno-techniczny

Od kandydata/kandydatki oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego co najmniej II stopnia,
 • posiadanie predyspozycji do pracy naukowej/badawczej/eksperckiej oraz wiedzy i doświadczenia w którymś z wymienionych obszarów: ekonomia, finanse, agrobiznes, bezpieczeństwo żywnościowe, biogospodarka, rolnictwo lub ogrodnictwo, rachunkowość gospodarstw rolnych, polityka rolna, rozwój obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój, ekologia
 • znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym,

 

dodatkowo mile widziany będzie:

 • jakikolwiek dorobek naukowy: publikacja w punktowanym czasopiśmie naukowym, wystąpienia na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • doświadczenie w jakościowej lub/i ilościowej analizie danych,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych.

Zakres obowiązków:

realizacja celów i zadań statutowych i eksperckich Instytutu, w tym:

 • prowadzenie działalności naukowej, badawczej, eksperckiej,
 • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji,
 • przygotowanie wniosków i ubieganie się o projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych,
 • upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje oraz prezentacje na konferencjach,
 • udział w pracach organizacyjnych Instytutu związanych z prowadzonymi badaniami lub pracami rozwojowymi.

 

Oferujemy:

 • ciekawą pracę na stanowisku dającym możliwość wykorzystania i rozwijania posiadanych umiejętności,
 • zatrudnienie na ½ etatu,
 • stabilne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wyksztalcenia i doświadczenia plus dodatki zgodnie z regulaminem wynagrodzeń Instytutu,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość awansu,
 • dofinansowanie z ZFŚS,
 • biuro w centrum Warszawy, tuż przy metrze Świętokrzyska.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o złożenie:

 • CV uwzględniającego opis doświadczenia zawodowego z podaniem informacji dotyczących dorobku naukowego, badawczego (wdrożeniowego), organizacyjnego,
 • zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach kandydata w działalności naukowej oraz o planach związanych z zatrudnieniem w IERiGŻ-PIB,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, 

 

Dokumenty należy składać do dnia 31.10.2023 do godz. 12.00, drogą elektroniczną na adres [email protected] Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Dokumenty, które wpłyną do elektronicznej skrzynki odbiorczej po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: [email protected]

 

                                                                                             

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy że:

a)        Administratorem danych osobowych jest Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki    Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, którego siedziba mieści się w Warszawie ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, a dane kontaktowe to: tel. 022/5054518, e-mail: [email protected]

b)       W IERiGŻ-PIB wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mailowym: [email protected] lub na adres Instytutu.

c)        Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IERiGŻ- BIP postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

d)       Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

e)        Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich niepodanie nie ma wpływu na przebieg rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

f)        Dane osobowe kandydatów niewybranych w danym konkursie będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca do zakończenia procesu rekrutacji,  a następnie zostaną usunięte.

g)       Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

h)       W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

i)         Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa)

Utworzył
Albert Weikum
2023-10-20
Opublikował
Albert Weikum
2023-10-20
Modyfikacja
Albert Weikum
2024-01-05
Odwiedzin: 823