Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Studia i Monografie

Nr 183 Ewolucja rynków podstawowych produktów rolnych w Polsce do roku 2030

Autorzy:
red. nauk. Piotr Szajner, aut.: Wiesław Dzwonkowski, Wiesław Łopaciuk, Dorota Pasińska, Ewa Rosiak, Piotr Szajner, Danuta Zawadzka, Łukasz Zaremba
Rok publikacji
2021
Miejsce wydania:
Warszawa
Stron:
118
Oprawa:
B5
ISBN:
978-83-7658-870-4
ISSN:
DOI:
Objętość:
ark. wyd. 6,76
cena:
45,00 zł (wersja elektroniczna)
45,00 zł (wersja papierowa)

Opis:

Rynek (sektor) produktów rolno-spożywczych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej i członkostwa w UE przeszedł bardzo głębokie zmiany dostosowawcze do zmieniających się uwarunkowań polityczno-gospodarczych, które obejmowały zarówno przemiany strukturalne, własnościowe, jak i modernizacyjne, a także w zakresie zasięgu geograficznego. W literaturze przedmiotu wymienia się następujące etapy wspomnianych procesów:  

  • transformacja do gospodarki rynkowej, 
  • liberalizacja handlu zagranicznego w ramach GATT/WTO,  
  • przygotowania do akcesji do UE, 
  • implementacja kolejnych reform Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). 


Przekształcenia własnościowe, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz koncentracja struktur podmiotowych, miały istotny wpływ na funkcjonowanie rynku i mechanizm cenowy w całym łańcuchu marketingowym. Polski sektor rolno-spożywczy po akcesji do UE charakteryzował się dużym wzrostem produkcji i dodatniego salda handlu zagranicznego. W wielu branżach głównym czynnikiem determinującym wzrost produkcji i rozwój przedsiębiorstw był właśnie eksport, w tym również produktów wytworzonych z importowanych surowców rolnych. Rosnące znaczenie handlu zagranicznego w bilansie rynkowym skutkuje coraz silniejszą integracją rynku krajowego z rynkiem międzynarodowym. W konsekwencji w wielu branżach wahania koniunkturalne na rynku światowym determinują zmiany koniunkturalne na rynku krajowym. W szczególności dotyczy to poziomej transmisji światowych cen produktów rolno-spożywczych na ceny krajowe. W związku z tym monitoring sytuacji podażowo-popytowej i cenowej na międzynarodowym i krajowym rynku ma kluczowe znaczenie dla uczestników rynku w kontekście kreowania strategii marketingowej oraz zarządzania ryzykiem produkcyjnym i handlowym. Aktualna ocena uwarunkowań rynkowych ma także duże znaczenie dla administracji państwowej w zakresie prowadzenia aktywnej polityki handlowej (np. promocyjnej, protekcjonistycznej itp.). 

Uwarunkowania rynkowe w światowym, unijnym i krajowym sektorze rolno-żywnościowym, które obejmują zarówno sytuację podażowo-popytową, jak i system regulacji rynkowych, w ostatnich latach ulegały dynamicznym zmianom. Wyrazem tych zmian była duża zmienność cen oraz wzrost ryzyka produkcyjnego i handlowego na poszczególnych etapach łańcucha marketingowego. Duża dynamika uwarunkowań rynkowych była konsekwencją bardzo szerokiego spektrum czynników determinujących, które przede wszystkim obejmowało: kolejne reformy polityki rolnej w UE, procesy globalizacyjne, niekorzystne zmiany agroklimatyczne wpływające na warunki produkcji rolnej oraz napiętą sytuację polityczno-gospodarczą w wielu regionach świata. W czwartym kwartale 2019 r. w Chinach został wykryty wirus SARS-CoV-2, który w krótkim okresie wywołał pandemię o zasięgu globalnym. Pandemia COVID-19, która jest w pierwszej kolejności kryzysem humanitarnym, ale skutkującym negatywnymi implikacjami społeczno-gospodarczymi. Potwierdzeniem tego jest głęboka recesja gospodarcza w większości regionów świata w 2020 r. oraz duże zmiany w obszarze interakcji społecznych w związku z wdrożeniem restrykcyjnych środków zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się pandemii. Uwzględniając powyższe uwarunkowania, przewiduje się, że najbliższych latach uwarunkowania rynkowe w sektorze rolno-żywnościowym będą nadal charakteryzowały się dużą zmiennością, której konsekwencją będzie rosnące ryzyko.  

W związku z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami gospodarczymi, politycznymi, społecznymi i instytucjonalnymi głównym celem pracy jest przedstawienie wariantowej ewolucji rynków (branż) podstawowych produktów rolnych w Polce do roku 2030. Aplikacyjny i utylitarny charakter polega przede wszystkim na możliwości wykorzystania zaprezentowanych tendencji w procesie podejmowania decyzji przez uczestników rynku oraz administrację państwową. Wariantowe ujęcie średniookresowych tendencji rozwojowych może zostać wykorzystane przez gospodarstwa rolne, przemysł spożywczy i administrację oraz doradztwo rolne w przygotowaniu strategicznych dokumentów biznesowych oraz dokumentów dotyczących polityki rynkowej.