Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Metodologia w latach 2005-2016


Od roku 2005 (ranking za 2004 rok) stosowano nową konstrukcję miary syntetycznej jako podstawowego kryterium uporządkowania przedsiębiorstw na "Liście". Była ona ustalana w oparciu o cztery wskaźniki cząstkowe:

 • rentowności działalności gospodarczej (wynik finansowy na działalności gospodarczej podzielono przez sumę przychodów ze sprzedaży, pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych),
 • wartości dodanej (stosunek sumy wyniku finansowego netto, amortyzacji, podatku rolnego i innych podatków kosztowych, opłat obciążających koszty, czynszu dzierżawnego, obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego, kosztów odsetek, wynagrodzeń ze świadczeniami do przychodów ogółem),
 • wydajności pracy (iloraz wartości dodanej oraz przeciętnego zatrudnienia w roku),
 • pokrycia całości zobowiązań nadwyżką finansową (stosunek sumy wyniku finansowego netto i amortyzacji do całości zobowiązań).


Sporządzano ranking główny, a więc "Listę 300", oraz pięć podrankingów, według:

 • Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
 • form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw (spółki Agencji Nieruchomości Rolnych; gospodarstwa dzierżawione; gospodarstwa prywatne; rolnicze spółdzielnie produkcyjne),
 • najwyższej wydajności pracy,
 • przedsiębiorstw prowadzących działalność na glebach słabych,
 • wielkości przychodów ogółem.


Zasady powyższe stosowano do roku 2007 (ranking za 2006 rok). W 2008 roku (ranking za 2007 rok) posłużono się zmienioną konstrukcją miary syntetycznej jako podstawowego kryterium uporządkowania przedsiębiorstw na "Liście" dla podmiotów rolniczych. Została ona ustalona w oparciu o cztery wskaźniki cząstkowe:

 • rentowności działalności gospodarczej (wynik finansowy na działalności gospodarczej podzielono przez sumę przychodów ze sprzedaży, pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych),
 • indeks tworzenia wartości (iloraz rentowności kapitału własnego oraz kosztu tegoż kapitału),
 • wartości dodanej (stosunek sumy wyniku finansowego netto, amortyzacji, podatku rolnego i innych podatków kosztowych, opłat obciążających koszty, czynszu dzierżawnego, obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego, kosztów odsetek, wynagrodzeń ze świadczeniami do przychodów ogółem),
 • wskaźnik zrównoważenia środowiskowego (miara syntetyczna powstała na zasadzie unitaryzacji z pięciu wskaźników cząstkowych: bilansu azotu netto, bilansu materii organicznej, zabezpieczenia przed erozją w okresie zimowym, wykorzystania trwałych użytków zielonych oraz prawidłowości płodozmianu i bioróżnorodności ).

Równolegle przygotowano również "Ranking gospodarstw rybackich" na bazie tylko trzech pierwszych ww. wskaźników, ponieważ trudności w ustaleniu wskaźnika zrównoważenia dla rybaków przeszkodziły w zastosowaniu formuły opartej na wszystkich czterech relacjach.

Ponadto zmienił się nieco układ podrankingów. W 2008 r. przygotowano 4 podrankingi, według. 

 • wskaźnika zrównoważenia środowiskowego,
 • wielkości przychodów ogółem,
 • form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw (spółki Agencji Nieruchomości Rolnych; gospodarstwa dzierżawione; gospodarstwa prywatne; rolnicze spółdzielnie produkcyjne),
 • Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).


W 2010 r. (ranking za 2009 r.) dokonano kolejnych zmian w ankiecie rankingowej oraz metodologii liczenia wskaźnika syntetycznego. Zmiany miały na celu skrócenie i uproszczenie ankiety, a także dalsze udoskonalanie sposobów dokonywania porównań przedsiębiorstw, bazujące na doświadczeniach płynących z dotychczasowych badań i opinii przedsiębiorców. Aktualnie miara syntetyczna składa się z czterech wskaźników: 

 • rentowności sprzedaży (iloraz wyniku na sprzedaży do sumy przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów),
 • indeksu tworzenia wartości (iloraz rentowności kapitału własnego oraz kosztu tegoż kapitału),
 • wartości dodanej (stosunek sumy wyniku finansowego netto, amortyzacji, podatku rolnego i innych podatków kosztowych, opłat obciążających koszty, czynszu dzierżawnego, obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego, kosztów odsetek, wynagrodzeń ze świadczeniami do przychodów ogółem),
 • generowania gotówki operacyjnej (stosunek nadwyżki wpływów nad wydatkami w działalności operacyjnej do sumy przychodów z działalności operacyjnej i zysków nadzwyczajnych).

W 2015 roku prezentowane są wyniki w układzie 7 podrankingów grupujących przedsiębiorstwa według: 

 • wielkości przychodów ogółem,
 • form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw (spółki Agencji Nieruchomości Rolnych; gospodarstwa dzierżawione; gospodarstwa prywatne; rolnicze spółdzielnie produkcyjne),
 • ukierunkowania produkcyjnego działalności rolniczej,
 • województw (prezentacja najlepszego gospodarstwa w każdym województwie),
 • wielkości miary syntetycznej w gospodarstwach funkcjonujących na glebach słabych,
 • wielkości miary syntetycznej w gospodarstwach osób fizycznych
 • wielkości miary syntetycznej w gospodarstwach osób prawnych.

Ponadto przygotowany zostanie oddzielny ranking gospodarstw rybackich, w którym miara syntetyczne będzie utworzona również z czterech ww. wskaźników cząstkowych.

Utworzył
administrator
2011-11-30
Opublikował
administrator
2011-11-30
Modyfikacja
Ewa Sierakowska
2018-02-21
Odwiedzin: 8377