Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Współpraca zagraniczna


Międzynarodowa współpraca IERiGŻ-PIB koncentruje się na integracji badań prowadzonych w Instytucie z europejską i światową przestrzenią badawczą. Integracja ta odnosi się do ustawicznego doskonalenia kadr naukowych oraz uczestnictwa w zespołach badawczych podejmujących problematykę rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich z perspektywy ponadnarodowej.
Współpraca międzynarodowa Instytutu ma różnoraki charakter, od indywidualnej poprzez uczestnictwo zespołów badawczych w realizacji wspólnych badań do koordynacji przedsięwzięć badawczych i sieci naukowej.

Indywidualna współpraca pracowników naukowych ma charakter bezpośredniego uczestnictwa pracowników Instytutu w pracach badawczych jak również bieżącej wymiany informacji naukowej i oceny eksperckiej. Ta forma współpracy przedstawicieli Instytutu obejmuje uczestnictwo w pracach komitetów redakcyjnych czasopism i monografii poświęconych problemom sektora rolno-spożywczego.

W ramach indywidualnej współpracy przedstawiciele Instytutu współpracują z zagranicznymi ośrodkami naukowymi:

  • ALTERRA w Wageningen, Holandia;
  • AMI-Agrarmarkt Informations GmbH (AMI Spółka Informacyjna nt. Rynku Rolnego);
  • ASA w Bonn;
  • Austriackie Towarzystwo Ekonomistów Rolnych (ÖGA);
  • Bałkańskie Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu;
  • Biuro Rolne Ambasady Amerykańskiej;
  • Centre of Sociological Research, Ukraina;
  • Copenhagen University, Kopenhaga;
  • Czech University of Life Sciences Prague, The Faculty of Economis and Management;
  • DG AGRI Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Komisji Europejskiej w Brukseli Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (Christoph Hambloch);
  • Division of Resource Economics Uniwersytetu Humbolta w Berlinie;
  • Econometric Society w Nowym Yorku;
  • ERDN w Warszawie;
  • Europaeischen Eier und Gefluegelverband w Bonn;
  • European Environment Agency of EU;
  • EUROQUALITY w Paryżu;
  • EUROSTAT w Luksemburgu;
  • Gruzińskie Stowarzyszenie Młodych Ekonomistów Rolnych, Gruzja;
  • IAMO - Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe w Halle;
  • INRA - Instytut National De La Recherche Agronomique, Francja;
  • Institute of System Biology and Ecology Czeskiej Akademii Nauk;
  • Institute of Agricultural Economics - Academy of Science w Bukareszcie;
  • Institute of Food and Resource Economics w Copenhagen;
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa MTT w Helsinkach;
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa w Belgradzie;
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa w Pradze;
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa w Sofii;
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa w Wiedniu;
  • International Dairy Federation;
  • Kijowski Narodowy Uniwersytet Technologiczny, Ukraina;
  • LEI B.V., Wageningen University & Research Centre;
  • Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO) w Halle;
  • Lithuanian University of Agriculture (LZUU), Litwa;
  • Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdowy;
  • Ministerstwo Rolnictwa i Żywności Republiki Bułgarii;
  • Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy;
  • Ministerstwo Rolnictwa Turcji;
  • Narodowy Instytut Wina i Winorośli "Magarach", Jałta;
  • Narodowy Uniwersytet Technologii Żywności, Kijów;
  • NSC Institute of Agrarian Economy, Ukraina;
  • OECD w Paryżu;
  • Państwowa Akademia Nauk Białorusi i Instytut Nauk Białorusi w Mińsku, Białoruś;
  • Renew - Sources, prywatny instytut badawczy w Rheinbach w Niemczech;
  • Research Institute of Agricultural Economics w Pradze;
  • Society of Dairy Science, Niemcy;
  • Szwajcarskie Towarzystwo Ekonomistów Rolnych (SGA)
  • The Agricultural Research for Development (ARD) Dimension of the European Research Area (ERA);
  • Ukraińska Akademia Nauk Rolniczych, Kijów;
  • University of Agriculture, Litwa;
  • University of Economics, Prague;
  • University of Florence;
  • Uniwersytet Rolniczy w Płowdiw, Bułgaria;
  • Uniwersytet w Debrecen, Węgry;
  • Uniwersytet w Kilonii;
  • Uniwersytet w Tarnopolu, Ukraina;
  • Uniwersytetu w Szeged, Węgry;
  • Uniwesity of Hradec Kralove w Czechach;
  • World Poultry Science Association (WPSA);
  • Wydział Rolny Ambasady Francji;
  • Zentrale Markt und Preisberichtstelle (ZMP) w Bonn, Niemcy;
  • ZMP Zentrale Markt und Preisberichtstelle;
  • ZMP Zentrale Preis-und Berichtstelle GmbH;

Pracownicy IERiGŻ-PIB współpracują z bułgarskimi naukowcami z Uniwersytetu Agronomicznego w Plovdiv oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa w Sofii. Wymiana doświadczeń dotyczy przemian na obszarach wiejskich i w rolnictwie w Polsce oraz w Bułgarii w kontekście problemów i możliwości rozwoju gospodarki wiejskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020. W ramach prowadzonych prac zorganizowano w Bułgarii 10 międzynarodowych konferencji, ostatnia z nich pt. ”Priorytety rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Bułgarii i Polsce w okresie nowej agendy finansowej UE” odbyła się w dniach 18-20 września 2018 r. i zgromadziła ponad 120 przedstawicieli świata nauki, organizacji rolniczyczych, agend rządowych, a także bułgarskich mediów. Konferencję patronatem objęli: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Bułgarii Krzysztof Krajewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej Jan Krzysztof Ardanowski oraz Minister Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa Republiki Bułgarii Rumen Porodzanov. Współpracę ramową z ww. instytucjami z ramienia Instytutu koordynuje dr hab. A. Wrzochalska, prof. IERiGŻ-PIB.

Ponadto IERiGŻ-PIB w ramach porozumienia podpisanego w 2011 r., współpracuje z Państwowym Uniwersytetem Technologii Żywności z Kijowa w zakresie wymiany wyników badań oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych.

Instytut współpracuje z towarzystwami naukowymi niemieckojęzycznego obszaru UE. Współpraca z Austriackim Towarzystwem Ekonomistów Rolnych (ÖGA) i Szwajcarskim Towarzystwem Ekonomistów Rolnych (SGA) umożliwia wymianę informacji, wyników badań oraz ich prezentację na konferencjach. Ze strony IERiGŻ-PIB współpracę koordynuje dr P. Szajner.

Pracownicy IERiGŻ-PIB współpracują z naukowcami z węgierskiego Research Institute of Agricultural Economics (AKI) w Budapeszcie, wspólnie analizując wiodące procesy decydujące o przemianach strukturalnych w rolnictwie w Polsce i na Węgrzech, wymieniając doświadczenia z okresu dostosowań gospodarki żywnościowej do konkurencji na jednolitym rynku europejskim oraz formułując wnioski na potrzeby kształtowania przyszłej polityki rozwoju wsi i rolnictwa. Obok częstej wymiany kadr, jednym z efektów tej współpracy jest wspólnie przygotowane, obszerne studium porównawcze sektorów żywnościowych Polski i Węgier pt. Structural changes in Polish and Hungarian agriculture since EU accession: lessons learned and implications for the design of future agricultural policies. W opracowaniu poszczególnych zagadnień badawczych udział wzięły mieszane zespoły naukowców z Węgier i Polski. Z ramienia Instytutu w pracach badawczych udział wzięli: mgr Anna Bugała, dr inż. Paweł Chmieliński, dr inż. Zbigniew Floriańczyk, dr inż. Mariusz Hamulczuk, mgr inż. Krzysztof Hryszko, dr inż. Bożena Karwat-Woźniak, mgr Cezary Klimkowski, dr inż. Robert Mroczek, dr Bożena Nosecka, dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko, mgr Danuta Rycombel, dr inż. Piotr Szajner, dr Iwona Szczepaniak, dr inż. Adam Wasilewski, dr Barbara Wieliczko, dr Marek Wigier. Wydawcą książki jest AKI, a wstępem opatrzyli ją Dyrektorzy obydwu placówek: dr István Kapronczai oraz prof. Andrzej Kowalski. Współpracę z AKI z ramienia Instytutu koordynuje dr inż. P. Chmieliński.

IERiGŻ-PIB współpracuje również z Finland Futures Research Centre, University of Turku (Finlandia) w zakresie ewolucji koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Instytut reprezentuje dr K. Prandecki.

Instytut prowadzi współpracę z francuskim Stowarzyszeniem RURAL’EST (http://ruralest.over-blog.com/). W ramach współpracy prowadzimy wymianę doświadczeń w zakresie skuteczności realizacji idei resilence w gospodarstwach rolnych (w kontekście produktywności zrównoważonego rolnictwa). Instytut reprezentują dr Z. Floriańczyk oraz dr M. Wigier.

IERiGŻ-PIB współpracuje z pracownikami Ekonomicznego Instytutu Rolniczego w Hadze w Holandii w zakresie wdrażania mechanizmów wzrostu innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym. Ze strony IERiGŻ-PIB współpracę prowadzi dr hab. R. Grochowska, prof. IERiGŻ-PIB.

W 2019 r. rozpoczęto współpracę z Institute for European Environmental Policy, której celem było zorganizowanie Platformy Dialogu nt. Zrównoważonego Rolnictwa. Kierownikiem projektu ze strony IERiGŻ-PIB jest dr Barbara Wieliczko. 

W 2019 r. IERiGŻ-PIB rozpoczął współpracę z Tuscia University we Włoszech. Badania koordynowane są przez dr. Marka Wigiera i dr. Adama Wasilewskiego.

W tym samym roku IERiGŻ-PIB podpisał umowę o współpracy naukowo-badawczej z Europejskim Uniwersytetem w Tbilisi w Gruzji. Współpracę koordynuje dr Łukasz Ambroziak.

Od 2002 r. IERiGŻ–PIB koordynuje działalność Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (European Rural Development Network – ERDN, www.erdn.eu), powołanej jako forum wymiany idei i doświadczeń badawczych oraz platforma współpracy polskich i europejskich instytucji naukowo-badawczych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Instytut jest odpowiedzialny za koordynację działalności Sieci, inicjowanie i wspieranie procesu organizacji dorocznej konferencji oraz publikację wyników badań członków sieci w ramach serii wydawniczej ERDN Rural Areas and Development

W ramach współpracy instytucjonalnej pracownicy Instytutu zasiadają w zespołach redakcyjnych i recenzenckich następujących czasopism zagranicznych:

  • “International Journal of Sustainable  Economies Management”,
  • “Economics of Agriculture”,
  • “Studies in Agricultural Economics”,
  • “World Development”,
  • “European Countryside”,
  • “Bulgaria Rusticana”,
  • “European Journal of Sustainable Development”,
  • “Bulgarian Journal of Agricultural Economics”,
  • “Agricultural Sciences”,
  • “Journal of Co-operative Organization and Management”,
  • “Journal of Rural Studies”,
  • “International Journal of Agriculture Sciences”,
  • “European Journal of Sustainable Development”,
  • “Economics World”,
  • “China-USA Business Review”,
  • “Chinese Business Review”.

Ponadto przedstawiciele Instytutu są członkami międzynarodowych organizacji m.in.:

  • “European Association of Agricultural Economists (EAAE)”,
  • “International Association of Agricultural Economists (IAAE)”,
  • “Agricultural and Applied Economics Association (AAEA)”,
  • “Econometric Society”,
  • “American Mathematical Society”,
  • “Regional Studies Association (RSA)”,
  • “Balkan Scientific Association of Agricultural Economists (BSAAE)”,
  • “International Association for the Study of Commons (IASC)”,
  • “European Regional Studies Association (ERSA)”,
  • “Eurasia Business and Economics Society (EBES)”,
  • “Research & Study Group (RSG) ‘CzechRural’ - European Society of Rural Sociology”.          
Utworzył
administrator
2011-08-02
Opublikował
administrator
2011-08-02
Modyfikacja
Kamila Tomaszewska
2020-08-19
Odwiedzin: 13112